Aanmelden Corona-Tour 2020-2021

Meld je nu direct aan door onderstaand aanmeldformulier in te vullen!

Voor welke rally's wilt u u aanmelden? Deelname kost € 75 per rally (2 deelnemers boven 12 jaar inbegrepen)(vereist)

Voorwaarden voor deelname

Privacybeleid

Ons rekeningnummer: NL18 RBRB 0955 0600 60