Privacybeleid

Lions Club Tubbergen, als organisator van de rally, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Lions Club Tubbergen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lions Club Tubbergen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor deelname aan de rally:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Postcode en plaatsnaam;
 • Mobiele telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Merk en type oldtimer/klassieker;
 • Kleur oldtimer/klassieker;
 • Bouwjaar oldtimer/klassieker;
 • Kenteken.

Doel en grondslag verwerking

Lions Club Tubbergen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bevestigen deelname
 • Verifiëren betaling
 • Eventueel telefonisch contact tijdens de rally i.v.m. calamiteiten
 • Bijhouden van de punten
 • Lijst met de uitslag
 • Promotiedoeleinden (zie ook hieronder)

Bewaartermijn

 Lions Club Tubbergen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de onderstaande categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam, plaats en email worden onbeperkt bewaard t.b.v. informatieverstrekking;
 • Gegevens op het deelnameformulier worden 5 jaar bewaard t.b.v. dienstverlening.

Delen van gegevens met derden

Lions Club Tubbergen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lions Club Tubbergen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Lions Club Tubbergen.

Lions Club Tubbergen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Lions Club Tubbergen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lions Club Tubbergen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een lid van Lions Club Tubbergen) tussen zit.

Meldplicht datalekken

Lions Club Tubbergen kent de meldplicht datalekken. Worden er persoonsgegevens gemist of verloren? Dan melden we dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een ernstige datalek of gevaar voor de personen erachter moeten we ook de betreffende personen rechtstreeks informeren.

Er zijn tot op heden geen datalekken bij Lions Club Tubbergen geweest.

Foto’s

Lions Club Tubbergen gebruikt foto’s van evenementen voor de website, promotiedoeleinden en om de deelnemers een plezier te doen. Indien u bezwaar hebt tegen het gebruik van foto’s waarop u herkenbaar te zien bent, kunt u een verzoek tot verwijdering indienen.

Links

Op onze website zult u mogelijk links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten Lions Club Tubbergen. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring van kan worden gewijzigd. We zullen wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven. We raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.