Het goede doel

De Stichting Twentse Wens Ambulance is een non-profit organisatie die ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend is. De stichting heeft als doel de laatste wensen van langdurig zieken en (pre)terminale patiënten mogelijk te maken door passend vervoer te bieden. Onder begeleiding van de vrijwilligers beleven deze mensen een onvergetelijke dag waarbij ze in het zonnetje worden gezet en even hun ziekte vergeten.